Psihoterapija

Vsakdo se na poti svojega življenja sreča z izzivi, bolečimi izkušnjami in težavnimi obdobji. Psihoterapija nam je lahko v takih trenutkih v pomoč in podporo. S pomočjo psihoterapevta lahko predelamo določene situacije, dogodke, čustva in zaznave ter dobimo uvid, kako so nekateri današnji dogodki povezani s preteklostjo in našim otroštvom.

Psihoterapija nam je lahko v pomoč pri soočanju z raznimi osebnimi stiskami, kot so na primer tesnobnost, napadi panike, občutki praznine, težave v odnosih, iskanje smisla, služi nam pri prebolevanju in zdravljenju travmatičnih dogodkov. Lahko pa je tudi zgolj sredstvo na poti samoodkrivanja, raziskovanja globin naše duševnosti ter osebne rasti.

Integrativna psihoterapija združuje razne psihoterapevtske metode in pristope, kot so gestalt terapija, transakcijska analiza in sodobna psihoanalitična terapija. Integrira tudi tehnike vedenjsko kognitivne terapije.

Integrativna psihoterapija poudarja celosten pristop pri delu z ljudmi. Cilj terapije je integracija osebnosti, kar pomeni delo na vseh nivojih: čustvenem, vedenjskem, kognitivnem, fizičnem nivoju, ter upoštevanje tudi socialne in duhovne dimenzije posameznika.

Psihoterapija poteka enkrat tedensko po eno uro.

Zaradi samega procesa terapije je pomembna konstantnost in redna srečanja. Stalnost srečanj zagotavlja nemoten potek terapije, ustvari občutek varnosti in omogoča napredek.

TRAJANJE TERAPIJE

Čas terapije se prilagaja potrebam posameznika.

Za dosego globjih in trajnih rezultatov je priporočljiva terapija, ki traja daljše obdobje.

UVODNA SREČANJA

Uvodna srečanja so namenjena spoznavanju klientove zgodbe, vzpostavljanju iskrenega in zaupnega odnosa ter spoznavanju dela terapevta in samega procesa psihoterapevtske obravnave.