O meni

Sem Ana Bratina, certificirana integrativna psihoterapevtka, ki svoja znanja nenehno nadgrajujem in dopolnjujem na področju poglobljenega dela s travmo, zdravljenja v spremenjenih stanjih zavesti ter raznih kreativnih tehnik psihoterapije. Pri individualnih terapijah izhajam iz relacijske integrativne psihoterapije.

Glede na potrebe posameznika uporabljam različne tehnike, metode in znanja, ki sem jih pridobivala v različnih izobraževanjih ter več kot dvajsetih letih dela z ljudmi.

Izobraževanje integrativne psihoterapije sem zaključila na inštitutu IPSA in pridobila certifikat mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo (IIPA). Sem članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA) in Evropske zveze za psihoterapijo (EAP).

Po osnovni izobrazbi sem pedagog. Študij pedagogike sem zaključila na Filozofski fakulteti. Delo z ljudmi me je že od nekdaj veselilo in tako sem že med samim študijem delala kot prostovoljka na Šentu – slovenskemu združenju za duševno zdravje. V obdobju zaključevanja študija sem bila dve leti vodja Dnevnega centra Šent Nova Gorica, kjer sem pridobila veliko izkušenj pri delu z ljudmi v duševni stiski. Tri leta sem vodila tudi skupine za samopomoč. Poklicno pot sem nadaljevala kot svetovalna delavka v Šolskem centru Nova Gorica. 20 let je bilo moje področje dela koordinacija za delo z dijaki s posebnimi potrebami. Veliko časa sem posvetila delu z dijaki, ki so imeli čustveno vedenjske težave in mladostniki, ki so prihajali iz socialno manj vzpodbudnega okolja.

V zasebni psihoterapevtski praksi delam od leta 2014. Poleg rednega študija psihoterapije, sem se udeležila še dodatnih izobraževanj s področja vedenjsko kognitivnih tehnik, medicinske hipnoze, za uporabo raznih kreativnih tehnik v terapiji. Udeležila sem se izobraževanja o psihoterapiji otrok in mladostnikov, ki ga je vodil Hans Nanninga. Pri Rogerju Solomonu sem opravila usposabljanje iz EMDR. Udeležila sem se dodatnih delavnic z Richardom G. Erskinom o nezavednih procesih, transferju in terapevtskemu zavedanju. Opravila sem tudi usposabljanje za brainspotting prve in druge stopnje pri Salvador Mariu iz Španije ter dva modula izobraževanj za poglobljeno delo s travmo. Aktivno sodelujem na študijskih dnevih, ki jih organizira Slovenska krovna zveza za psihoterapijo.

Velik vpliv na moje delo imajo tudi znanja in izkušnje, ki sem jih pridobila na izobraževanjih za zdravljenje in delo z zvokom. Opravila sem tri stopnje izobraževanj za učitelja gong joge pri duhovnem učitelju in mojstru Don Conreaux ter se udeležila izobraževanj za sproščanje in delo s tibetanskimi posodami pri Mojci Moyri Malek. Na Nizozemskem sem pri Peter Gouwu opravila dva modula izobraževanja za uporabo gonga in zvoka v terapiji.

V zadnjih letih sem se odločila še za dodatno izobraževanje iz supervizije, saj lahko kot supervizor predam naprej znanja in izkušnje, ki sem jih v vseh teh letih pridobila.

Zame osebno je psihoterapija del vsakdanjega življenja, nenehnega učenja, izpopolnjevanja, dela na sebi in radovednost v odkrivanju ter spoznavanju druge osebe.